Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα ( Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2011 /C 372 /01) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της Διά Βίου Μάθησης για την κοινωνική συνοχή.

Tομείς προτεραιότητας για την περίοδο 2012-2014

  • πραγμάτωση της ΔΒΜ και της κινητικότητας
  • βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων
  • ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, όσον αφορά στους ενηλίκους και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον τους
  • βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση των ενηλίκων και της παρακολούθησής της.

Για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα πατήστε εδώ: www.europeanagenda.gr

 

DeLTTUE

Τα σύγχρονα προβλήματα και οι διεκδικήσεις του κόσμου της εργασίας απαιτούν συντονισμένες δράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, αντιλαμβανόμενο την ανάγκη σύγκλισης του εκπαιδευτικού υλικού και της μεθοδολογίας της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, συμπράττει με φορείς από τον ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό και ακαδημαϊκό χώρο (TUC, SAK, LO-Sweden, CITUB, ETUI, England’s Open University, Lewisham College, Open Learning Partnership) στο διετές έργο «Developing e-learning tools for Trade Union Education (DeLTTUE)».

Το έργο αυτό εντάσσεται στο πρόγραμμα «Leonardo da Vinci Multilateral Projects for the Development of Innovation» και αφορά τη δημιουργία, την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση μίας νέας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την επιμόρφωση εκπαιδευτών συνδικαλιστικής εκπαίδευσης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» αποτελεί τον συνδετήριο κρίκο μεταξύ πολιτικής και πρακτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET), ενώ με το έργο «Developing e-learning tools for Trade Union Education (DeLTTUE)» αναγνωρίζεται ότι για την επιτυχή ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

 

Για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου πατήστε εδώ: www.delttue.org