Αίτηση για δύο (2) Συμβούλους Εκπαιδευομένων και Επιχειρήσεων