Αίτηση για έναν (1) Σύμβουλο Μεθοδολογίας για την ανάπτυξη ενός (1) Οδηγού Κατάρτισης ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Η περίοδος των αιτήσεων ολοκληρώθηκε