Αίτηση για την Ειδικότητα 30 «Σηροτροφία, Παραγωγή Μεταξιού»