Αίτηση για την συγγραφή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας 33 «Ζωγραφική Τέχνη» των Ι.Ε.Κ.