Αίτηση Συμβούλου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού (για την υποστήριξη της συγγραφικής ομάδας του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού που αφορά σε εξ αποστάσεως θεωρητική κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες)