Διά βίου Μάθηση και σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα (Δ. Γουβιάς – Ν. Φωτόπουλος)

Διά βίου Μάθηση και σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα (Δ. Γουβιάς – Ν. Φωτόπουλος)

Το ζήτημα της Δια βίου Μάθησης (ΔβΜ) συνδέεται άρρηκτα με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Επιπροσθέτως, το πρόταγμα της ΔβΜ, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τα ριζοσπαστικά κοινωνικά και παιδαγωγικά κινήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων, συνδέθηκε με ευρύτερα ζητήματα τα οποία αναφέρονταν σε όψεις της δημόσιας σφαίρας όπως η ιδιότητα του πολίτη, η αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στις μέρες μας, σύμφωνα πάντα με την κυρίαρχη ρητορική, όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται στα επίσημα κείμενα της Ε.Ε, διαφαίνεται αισθητά μια «οικονομίστικη» προσέγγιση της ΔβΜ καθώς και η διάσταση μιας σταθερής απομάκρυνσης από τα θεμελιώδη κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτικά της χαρακτηριστικά. Με φόντο την εποχή της οικονομικής κρίσης, της αυξανόμενης ανεργίας των νέων, της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της επιδείνωσης των εργασιακών συνθηκών, οι κ.κ.  Διονύσης Γουβιάς (Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου) και Νίκος Φωτόπουλος(Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας – Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) παρουσιάζουν μια εμπεριστατωμένη κοινωνιολογική προσέγγιση των στοιχείων της «Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας» («European SocialSurvey»).

Διαβάστε περισσότερα εδώ