Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική: Διερεύνηση της σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση

Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική: Διερεύνηση της σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση

Μετά την ολοκλήρωση της πανελλαδικής έρευνας με τίτλο «Σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση» και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013 στις δομές του CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ προχώρησε στην έκδοση ενός τόμου με τα βασικότερα ευρήματα της εν λόγω έρευνας υπό τον τίτλο «Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική: Διερεύνηση της σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση».
Η έρευνα αυτή κατέγραψε το σύνολο των εκροών του εκπαιδευτικού συστήματος στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης) προκειμένου να διερευνηθεί αφενός ο βαθμός αντιστοίχισής τους με την απασχόληση και την αγορά εργασίας, καθώς και οι τάσεις που διαμορφώνονται στο τόσο νευραλγικό και ταυτόχρονα «ευαίσθητο» πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Η προβληματική και οι υποθέσεις εργασίας της έρευνας τεκμηριώνονται σε δεδομένα όπως:
α) η οικονομική και δημοσιονομική κρίση που τα τελευταία χρόνια πλήττει τη χώρα μας, με όσα δεινά αυτό συνεπάγεται για τους Έλληνες εργαζομένους, τους ανέργους, τους νέους, τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες·
β) η κοινά παραδεκτή άποψη σχετικά με την αναποτελεσματικότητα του ρόλου και της αποστολής της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα·
γ) ο χαμηλός βαθμός σύνδεσης της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση·
δ) οι προοπτικές και οι προκλήσεις που η ελληνική κοινωνία θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο·
ε) οι διεθνείς ανακατατάξεις και οι πιέσεις που ασκούνται σε Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο για προσαρμογές των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης υπό το βάρος της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.
Μέσα από τα ευρήματα της έρευνας αναδείχθηκε σαφώς πως εκτός από το διαρκές αίτημα για την ποιοτική αναβάθμιση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας απαιτούνται ενεργητικές πολιτικές τόνωσης της απασχόλησης, οι οποίες να συνδέονται με το επιβεβλημένο ζητούμενο της διαρθρωτικής ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού της χώρας.
Η επιστημονική επιμέλεια του τόμου ανήκει στον κ.  Νίκο Φωτόπουλο,  Επίκουρο Καθηγητή Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Υπεύθυνο του Τομέα Προγραμματισμού και Καινοτομίας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ,  ενώ τη βασική ερευνητική-συγγραφική ομάδα απετέλεσαν οι εξαίρετοι επιστήμονες και συνεργάτες του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ.κ Χρήστος Γούλας (Διευθυντής του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ), Χρήστος Ζάγκος, Αθανάσιος Κατσής, Γεράσιμος Kόκκινος, Παναγιώτης Κορδάτος, Κώστας Μπουκουβάλας, Ζαχαρίας Παληός και Προκόπης Πανδής.

 

Διαβάστε εδώ την έρευνα.