Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014

Δημοσιοποιήθηκε από το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2014 με θέμα: «Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: το εθνικό πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)»

 

Η Ετήσια Έκθεση του 2014 επικεντρώνεται στη διαχρονική αποτύπωση (χρονοσειρές) των δεικτών εισροών (χρηματοδότηση, προσωπικό που υπηρετεί, επάρκεια και ποιότητα υποδομών, των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του φοιτητικού της πληθυσμού, και των εκροών (εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσματα) της συγκεκριμένης βαθμίδας κατά την περίοδο αναφοράς 2002-2012 (έτη λήξης) σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει η ΕΛ.ΣΤΑΤ, το Υπουργείο Παιδείας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

Από την κατανομή των βασικών δεικτών της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση του 2014, κατά το τελευταίο έτος της περιόδου αναφοράς (2012) η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφεται να βιώνει τη σημαντικότερη στην ιστορία της λειτουργική κρίση, αφού παρά την αυξητική πορεία των λειτουργικών δεικτών της την προ κρίσης περίοδο (2002-2008), από το 2009-2010 και μετά  (κατά τη διάρκεια της κρίσης) η πορεία αναστρέφεται, με την πλειονότητα των δεικτών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όπως και του συνόλου της εκπαίδευσης) να μειώνεται σημαντικά, υπολειπόμενη ακόμη και της αντίστοιχης τιμής των δεικτών του 2005 και σε αρκετές του 2003.

 

Για την πρόσβαση όλων στο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης 2014 το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ έχει αναρτήσει και σε μορφή PDF τόσο το πλήρες κείμενο της έκθεσης (ως βιβλίο), όσο και την πλήρη προβολή των γραφημάτων και συμπερασμάτων της (ως ενεργοποιημένη PPT παρουσίαση), καθώς και τη σύνοψη των συμπερασμάτων, τόσο του Μέρους Α, όσο και του Μέρους Β της Έκθεσης για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ελεύθερη πρόσβαση και δυνατότητα αποθήκευσης των αρχείων.

 

Για την πλήρη Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση 2014 (Βιβλίο) πατήστε εδώ

Για την πλήρη Προβολή της Έκθεσης σε διαφάνειες πατήστε εδώ

Για το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Έκθεσης πατήστε εδώ

Για τη Σύνοψη Συμπερασμάτων της Έκθεσης 2014 (Μέρος Β) πατήστε εδώ

Για τη Σύνοψη Συμπερασμάτων της Έκθεσης 2012-2013 (Μέρος Α) πατήστε εδώ