Ετήσια έκθεση για την τυπική εκπαίδευση 2009

Ετήσια έκθεση για την τυπική εκπαίδευση 2009

Η μελέτη στηρίζεται στα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τα σχολικά έτη 2004-2005, 2005-2006 και 2006-2007 και αναδεικνύει τη σημασία των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης ( Χρηματοδότηση, Υποδομές, Προσωπικό που υπηρετεί, Επίδοση και Σχολική Διαρροή των μαθητών) σε όλες τις βαθμίδες, τους τομείς ευθύνης (Δημόσιος & Ιδιωτικός) και στις κατηγορίες σχολείων (Ημερήσια-Νυχτερινά) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ μελετώντας τις κατανομές, τις τάσεις και τους ρυθμούς μεταβολής όλων των παραμέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Νομοί της χώρας) αναδεικνύει: α) την ύπαρξη ασυνεπειών στη λειτουργία του συστήματος και β) την ύπαρξη σημαντικότατων γεωγραφικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, που με το εύρος τους αποτελούν κύριο σύμπτωμα της παθογένειας του εκπαιδευτικού μας συστήματος από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο.

Τόμος Α:

  • Τόμος Α – Κεφάλαιο 1ο: Η ελληνική εκπαίδευση στην Ευρώπη των 27
  • Τόμος Α – Κεφάλαιο 2ο: Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης (Α Μέρος)
  • Τόμος Α – Κεφάλαιο 2ο: Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης (Β Μέρος)
  • Τόμος Α – Κεφάλαιο 3ο: Εκπαιδευτικές ανισότητες & τοπικές κοινωνίες (Νομοί)
  • Τόμος Α – Κεφάλαιο 4ο: Προβάλλοντα χαρακτηριστικά – Δυνατά και αδύνατα σημεία του εκπαιδευτικού συστήματος

 

Τόμος Β:

  • Τόμος Β – Παρουσίαση Νομών / Νομαρχιών (Α Μέρος)
  • Τόμος Β – Παρουσίαση Νομών / Νομαρχιών (Β Μέρος)

Κατεβάστε την παρουσίαση της ετήσια έκθεσης του 2009 εδώ

Οδηγίες: Κατεβάσετε τη συνολική παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την εκπαίδευση στον υπολογιστή σας, κάντε εξαγωγή όλου του περιεχομένου του συμπιεσμένου φακέλου που έχετε κατεβάσει και στη συνέχεια ανοίξτε το αρχείο.