Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΟΙΕΛΕ με τον Υπουργό Παιδείας

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΟΙΕΛΕ με τον Υπουργό Παιδείας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΟΙΕΛΕ κατέθεσαν τις πάγιες απόψεις της Ομοσπονδίας, οι οποίες συμπυκνώνονται στα ακόλουθα: Το Προεδρικό Διάταγμα επικεντρώνεται μονάχα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Η ΟΙΕΛΕ θεωρεί πως η αξιολόγηση ως θεσμός οφείλει να διαρρέει ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα με κύριο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Ο θεσμός της αξιολόγησης μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν τύχει αποδοχής και εμπιστοσύνης από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς που την εκφράζουν. Επίσης πρέπει να γίνει αντικείμενο συζήτησης με τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς και τους εκπαιδευτικούς φορείς. Για αυτό το λόγο η ΟΙΕΛΕ προτείνει την επανέναρξη του διαλόγου στα πλαίσια του ΕΣΥΠ και την αξιοποίηση της σημαντικής δουλειάς που είχε γίνει στο ΕΣΥΠ το 2009. Η ΟΙΕΛΕ, μετά από αίτημα του Υπουργού Παιδείας δήλωσε πως θα αποστείλει αναλυτικά τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα, αμέσως μόλις αυτές εγκριθούν από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. ιδιαίτερα τονίστηκε από τους εκπροσώπους της ΟΙΕΛΕ το φλέγον ζήτημα της αξιολόγησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τον Δ/ντή-ιδιοκτήτη ή από τον Δ/ντή που είναι διορισμένος απ’ ευθείας από τον ιδιοκτήτη. Τονίστηκε ότι, σε περίπτωση που υιοθετηθεί τέτοιου τύπου αξιολόγηση, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε διωγμό «ανεπιθύμητων» ιδιωτικών εκπαιδευτικών και σε αθρόες απολύσεις. Σε μια τέτοιου τύπου αξιολόγηση η ΟΙΕΛΕ δεν μπορεί να συμφωνήσει. Ο Υπουργός Παιδείας για το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου δήλωσε ότι έχει λάβει σοβαρά υπόψη του τις προτάσεις της ΟΙΕΛΕ και έχει καταθέσει στη Βουλή, στα πλαίσια νομοσχεδίου, πρόταση θεσμικής διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Δήλωσε ότι ο διάλογος θα γίνει στα πλαίσια του ΣΠΔΕ. Τέλος, για τα ειδικά θέματα αξιολόγησης στην ιδιωτική εκπαίδευση, ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι συμφωνεί πως προκύπτει ζήτημα αξιοπιστίας της αξιολογικής διαδικασίας και πως πρέπει να τεθεί σε διάλογο.   Πηγή: cleverclass.gr