Αίτηση για την συγγραφή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας 17 «Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής » των Ι.Ε.Κ.

Η περίοδος των αιτήσεων ολοκληρώθηκε