Ανακοίνωση για υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών κ διασφάλιση ποιότητας στη δια βίου μάθηση

Ανακοίνωση για υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών κ διασφάλιση ποιότητας στη δια βίου μάθηση

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σας ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που αφορά στην ¨Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Διασφάλιση Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση¨ με  σκοπό την επιμόρφωση και εξοικείωση με τις βασικές γνώσεις, ικανότητες , δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται για τον σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις του πεδίου της δια βίου μάθησης.

Μετά την παρουσίαση της θεματικής αυτής ενότητας αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες σχετικά με  τις βασικές αρχές και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων, τις βασικές θεωρίες μάθησης τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τη δια βίου μάθηση και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αλληλοεπηρεάζονται, το σχεδιασμό οργάνωση , υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτών ενοτήτων δια βίου μάθησης την διαχείριση και τη δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας.

 

 Ανακοίνωση

 Αίτηση