Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (www.epixeirein.org) είναι μια συνεργασία των φορέων Απεξάρτησης: ΚΕΘΕΑ, 18ΑΝΩ, ΟΚΑΝΑ και των Κοινωνικών Εταίρων ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΚΑΙ ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, με στόχο την προώθηση στην επιχειρηματικότητα ή την γενικότερη επαγγελματική αποκατάσταση 150 απεξαρτημένων ατόμων, μέσω της ίδρυσης κοινωνικών ή ατομικών επιχειρήσεων ή πρόσληψής τους σε ήδη υπάρχουσες ή σε όσες δυνητικά δημιουργηθούν, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών», η οποία διαρκεί από 1/12/2012 μέχρι 31/5/2014 και υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής.