Ανταλλαγή απόψεων για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και κατάρτισης ως εργαλείο ενδυνάμωσης των εργαζομένων

Ανταλλαγή απόψεων για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και κατάρτισης ως εργαλείο ενδυνάμωσης των εργαζομένων

Αποστολή Τούρκων εκπροσωπών των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών αλλά και του Υπουργείου Εργασίας επισκέπτεται το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο αναζήτησης βέλτιστων πρακτικών για το σχεδιασμό και υιοθέτηση μακρόπνοων και καινοτόμων δράσεων και πολιτικών δια βίου μάθησης με στόχο τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο.