Δελτίο Τύπου: Εθελοντικές παρεμβάσεις του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την εκπαιδευτική υποστήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο

Δελτίο Τύπου: Εθελοντικές παρεμβάσεις του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την εκπαιδευτική υποστήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, μετά από διαβούλευση και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση σχεδίου δράσης απέναντι στις νέες προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις μεγάλες προσφυγικές ροές που έχει δεχθεί πρόσφατα η χώρα, αναπτύσσει από τις αρχές Ιουλίου σε εθελοντική βάση –και αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό και το δίκτυό του– πιλοτικές παρεμβάσεις για την εκπαιδευτική υποστήριξη αιτούντων άσυλο και προσφύγων που βρίσκονται σε δομές προσωρινής φιλοξενίας, με γνώμονα πάντοτε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ομάδων αυτών.

Ειδικότερα, αυτήν την περίοδο ξεκινούν οι παρακάτω εκπαιδευτικές δράσεις:

§  Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για συγκεκριμένους πληθυσμούς στόχους:

  • Για γονείς των οποίων τα παιδιά θα παρακολουθήσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • Για πρόσφυγες ηλικίας 16-29 χρονών.

§  Προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού (υπολογιστές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για εφήβους.

Από τον προσεχή Σεπτέμβριο τα προγράμματα αυτά θα επεκταθούν και θα πλαισιωθούν επίσης με:

§  Προγράμματα ενημέρωσης για γονείς πρόσφυγες όσον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, την εκπαίδευση των παιδιών τους αλλά και τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης στη χώρας μας.

§  Προγράμματα ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και της σχολικής κοινότητας σε θέματα εκπαιδευτικής ένταξης, διαχείρισης της διαφορετικότητας, διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

§  Στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μετά από διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας.

 

Για την υποστήριξη αυτών των δράσεων έχουν ήδη αναπτυχθεί, σε εθελοντική, επίσης, βάση:

§  Το εκπαιδευτικό υλικό «ΓΕΦΥΡΕΣ – ένας οδηγός δίγλωσσης επιβίωσης για πρόσφυγες».

§  Δύο ηλεκτρονικά λεξικά: ελληνικά-αραβικά και αντίστροφα – και ελληνικά-φαρσί και αντίστροφα για χρήση σε έξυπνα κινητά (smart phones).

§  Το εκπαιδευτικό υλικό «ΕΝΤΑΞΕΙ» για γονείς-πρόσφυγες με παιδιά σχολικής ηλικίας.

 

Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα συνεχίσει και με νέες εκπαιδευτικές δράσεις αλλά και με άλλες παρεμβάσεις να συμβάλει στην ομαλή ένταξη των ανθρώπων αυτών στην ελληνική κοινωνία.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ