ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & της Μαθητείας – Σύνδεση με Απασχόληση»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & της Μαθητείας – Σύνδεση με Απασχόληση»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτοβουλία του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για τη διεξαγωγή συνάντησης εργασίας των ενδιαφερομένων μερών αναφορικά με την «Kοινωνική και εκπαιδευτική αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας – Σύνδεση με την Απασχόληση»

Ύστερα από πρωτοβουλία του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Μαΐου, συνάντησης εργασίας εκπροσώπων της Πολιτικής Ηγεσίας των Υπουργείων Εργασίας και Παιδείας, των Κοινωνικών Εταίρων και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) με αντικείμενο την Kοινωνική και εκπαιδευτική αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Μαθητείας και τη σύνδεσή τους με την Απασχόληση.

Ειδικότερα, στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν επί του θέματος εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας καθώς και εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ), εκπρόσωποι φορέων και οργάνων του Υπουργείου Παιδείας (ΙΕΠ, ΕΣΥΠ, ΕΟΠΠΕΠ, ΓΓΔΒΜ), εκπρόσωποι του ΟΑΕΔ και εκπρόσωποι του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).

Την εν λόγω συνάντηση τίμησε με την παρουσία του και μίλησε για το θέμα ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη άμεσου σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δίνοντας πρωτίστως έμφαση στην αξιοποίηση του θεσμού της μαθητείας για να υπάρξει αποτελεσματική διασύνδεσή της με την απασχόληση.

Στη συνέχεια μετά τις εισαγωγικές παρεμβάσεις των εκπροσώπων του ΚΑΝΕΠ αλλά και της ΓΣΕΕ, όπου παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά και οι δείκτες της Τεχνικής και Επαγγελματικής Eκπαίδευσης στην Ελλάδα, το λόγο πήρε ο κ. Μichael Axmann, Διευθυντής Κατάρτισης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (I.L.O.), ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και καλές πρακτικές Ευρωπαϊκών χωρών (λ.χ. Γερμανία, Αυστρία, Σκανδιναβικές χώρες κ.ά.) στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και πώς ο θεσμός της μαθητείας σε αυτές λειτουργεί ως αποτελεσματικό μέσο ανάσχεσης της ανεργίας των νέων.

Οι εργασίες της συνάντησης συνεχίστηκαν με τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις και των υπολοίπων συμμετεχόντων, οι οποίες είχαν ως άξονες τις δύο κεντρικές θεματικές ενότητες της συζήτησης «Πλαίσιο Ποιότητας στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση» και «Αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σύνδεση με την απασχόληση».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αναπτύχθηκαν ζητήματα που σχετίζονταν με την διάγνωση αναγκών σε νέες ειδικότητες, τα Επαγγελματικά Περιγράμματα, τα Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών, τη σύνδεση της Ε.Ε.Κ. με την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα υφιστάμενα συστήματα Μαθητείας και το βαθμό σύνδεσής τους με την απασχόληση και κυρίως με την ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου και της συμβολής των κοινωνικών εταίρων στο πεδίο αυτό.

Κατά γενική ομολογία η πρωτοβουλία αυτή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ υπήρξε κάτι παραπάνω από εποικοδομητική, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει όλα τα εμπλεκόμενα, στο πεδίο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, μέρη, τα οποία με άξονα αναφοράς τις καλές πρακτικές στην Ε.Ε. έθεσαν τη στέρεα βάση για τη συνέχιση της συζήτησης με στόχο τη διαμόρφωση του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της Ε.Ε.Κ. στη χώρα μας, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική κοινωνία η οποία πρέπει να δει άμεσα σημάδια εξόδου από την παρατεταμένη οικονομική, εργασιακή και κοινωνική κρίση που τη μαστίζει.