Διημερίδα ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ & ΙΕΠ στις 23-24/10 στον Βόλο με θέμα “Εκπαίδευση & Κατάρτιση σε συνθήκες κρίσης: Ξενοφοβία, Ρατσισμός και Κοινωνικές Ανισότητες στο Ελληνικό Σχολείο”

Διημερίδα ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ & ΙΕΠ στις 23-24/10 στον Βόλο με θέμα “Εκπαίδευση & Κατάρτιση σε συνθήκες κρίσης: Ξενοφοβία, Ρατσισμός και Κοινωνικές Ανισότητες στο Ελληνικό Σχολείο”

Την προσεχή Παρασκευή και Σάββατο, 23-24 Οκτωβρίου 2015, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ συνδιοργανώνει με το ΙΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ακόμη μία διημερίδα στο πλαίσιο αποτίμησης του έργου “Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών – Α.Π. 1, 2”, το οποίο αφορά στην υλοποίηση σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας μας σε μια σειρά θεματικών κύκλων μεγάλου επιστημονικού, εκπαιδευτικού και πρακτικού ενδιαφέροντος με σκοπό την επαγγελματική ενδυνάμωση και προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε αυτά.

 

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη διημέριδα στο Βόλο αφορά τους θεματικούς κύκλους «Κοινωνικές Ανισότητες και ο Ρόλος του Σχολείου», «Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη» και «Επαγγελματική Εκπαίδευση / Κατάρτιση και η Μέθοδος της Μαθητείας» σεμινάρια στους οποίους παρακολούθησε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών μέσα στις σχολικές τους μονάδες. Η εν λόγω δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Για το αναλυτικό πρόγραμμα της διημερίδας πατήστε εδώ