Εκδήλωση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα: «Δια Βίου Μάθηση και Συνδικαλιστικό Κίνημα»

Εκδήλωση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα: «Δια Βίου Μάθηση και Συνδικαλιστικό Κίνημα»

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ και ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 15:30 στο Radisson Blu PARK HOTEL.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας με τίτλο «Διαρροή από τις Δομές της Δια Βίου Μάθησης» και θα πραγματοποιηθεί η αποφοίτηση των εκπαιδευομένων από τα προγράμματα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Επίσης θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων «Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης» και «Κοινωνικής Οικονομίας & Προστασίας Καταναλωτή» του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.