Εκπαιδευτές στην συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Εκπαιδευτές στην συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Cedefop έχει μακρά παράδοση στην ενίσχυση του ρόλου και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σε αυτή τη δημοσίευση αναλύει τις πρωτοβουλίες 19 Κρατών Μελών που στοχεύουν στη θέσπιση προϋποθέσεων για τους εκπαιδευτές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης κατάρτισης.