Ενημέρωση σχολικών μονάδων για την υλοποίηση νέου κύκλου σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης τη διετία 2014-2015

Ενημέρωση σχολικών μονάδων για την υλοποίηση νέου κύκλου σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης τη διετία 2014-2015

 

Ύστερα από την επιτυχή διεξαγωγή του προηγούμενου κύκλου σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της χώρας, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, πρόκειται υλοποιήσουν τη διετία 2014-2015 νέο κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων σε σχολικές μονάδες της χώρας. Με τα ενδοσχολικά αυτά σεμινάρια επιδιώκεται και πάλι η αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών, καθώς και η ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή τους  στη διαδικασία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης στους παρακάτω Θεματικούς Κύκλους:

8ος Θ.Κ.: Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Αξιοποίησή τους στην Εκπαιδευτική Πράξη

9ος Θ.Κ.: Σχολείο και Διαχείριση Κρίσης

10ος Θ.Κ.: Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομίας στην Εκπαιδευτική Κοινότητα (β΄φάση)

11ος Θ.Κ.: Κοινωνικές ανισότητες και ο ρόλος του σχολείου

12ος Θ.Κ.: Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

13ος Θ.Κ.: Σχολείο, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Απασχόληση

14ος Θ.Κ.: Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη

15ος Θ.Κ.: Σχολείο, Εθελοντισμός και Κοινωνική Συνοχή

16ος Θ.Κ.: Επαγγελματική Εκπαίδευση / Κατάρτιση και η Μέθοδος της Μαθητείας: Μεθοδολογία Εφαρμογής και Διασφάλιση Ποιότητας

Τα ενδοσχολικά αυτά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος (2014) και του επόμενου έτους (2015), σε ώρες εκτός σχολικού προγράμματος και κατόπιν συνεννόησης με τους συλλόγους διδασκόντων.  Οι προτεινόμενες ημέρες και ώρες είναι “Παρασκευή, 15:00-21:00 (x2)” και “Σάββατο, 09:00-16:00 (x2)”. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο μπορούν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανά σχολική μονάδα, με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν στο ακέραιο οι προβλεπόμενες ώρες διά ζώσης και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Ανά θεματικό κύκλο προβλέπεται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί σε τμήματα των 20 ατόμων, ενώ στην περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας είναι μεγαλύτερος των 20, η επιλογή τους θα γίνεται με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων. Επίσης, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας δεν επαρκούν για τη δημιουργία τμήματος των 20 ατόμων, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει τη δυνατότητα να  συνεργαστεί με όμορο/α σχολείο/α προκειμένου να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, καλούνται οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Γενικής και Επαγγελματικής – Δημόσιας και Ιδιωτικής) των ακόλουθων Περιφερειών της χώρας (Αττικής, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης) όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά έως και τις 31/10/2014 την αίτησή τους μέσω του ακόλουθου συνδέσμου http://monades.kanep-gsee.gr