Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση: Το Ελληνικό παράδειγμα και η Ευρωπαϊκή εμπειρία.

Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση: Το Ελληνικό παράδειγμα και η Ευρωπαϊκή εμπειρία.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τρίτης κατά σειρά διημερίδας που διοργάνωσε το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση».

Όπως οι δύο προηγούμενες έτσι και η συγκεκριμένη διημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της επιτυχούς υλοποίησης από τους ανωτέρω φορείς του προγράμματος «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών» (Ε.Π. «Εκπαίδευση Διά Βίου Μάθηση») το οποίο –παράλληλα με άλλες δράσεις– αφορά κυρίως σε σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) πάνω σε κρίσιμα ζητήματα για τη σημερινή εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα με στόχο την επαγγελματική και προσωπική τους ενδυνάμωση.

Η εν λόγω Διημερίδα (24 και 25 Απριλίου 2015) διεξήχθη στην Αθήνα με τη συμμετοχή Ελλήνων, Δανών και Σουηδών εμπειρογνωμόνων καθώς και εν ενεργεία δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις θεματικές ενότητες «Σχολείο και Απασχόληση» και «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση».

Στο πλαίσιο αυτό σημαντική και άκρως ενδιαφέρουσα υπήρξε η παρέμβαση των κκ. Louise Okon Willie, Lars Schultz και Christian Damsgaard, οι οποίοι εκπροσώπησαν το πρότυπο δημόσιο εκπαιδευτικό κέντρο (Γυμνάσιο, Τεχνικό-Επαγγελματικό Λύκειο, ΙΕΚ κ.ά.) ΑΑRHUS TECH που λειτουργεί στην ομώνυμη πόλη της Δανίας. Στις παρεμβάσεις τους παρουσίασαν συνοπτικά το εκπαιδευτικό σύστημα της Δανίας και επεσήμαναν τον ενεργό ρόλο των Κοινωνικών Εταίρων στους κόλπους του και ιδιαίτερα στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όπου έχει αναπτυχθεί μακρόχρονη και εποικοδομητική συνεργασία για τη στήριξη της απασχόλησης και της μαθητείας.

Στοχευμένη, επίσης, υπήρξε η παρέμβαση των Ελλήνων εμπειρογνωμόνων και επιστημονικών συνεργατών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ.κ. Δρ. Γ. Βούτσινου (Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος, Επίτιμου Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ.ά.), Α. Ευστράτογλου (Οικονομολόγου της εργασίας και Επιστημονικού συνεργάτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) και Ν. Παΐζη (Επιστημονικού συνεργάτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) οι οποίοι μίλησαν για επιμέρους ζητήματα και παθογένειες στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα μας παραθέτοντας ο καθένας τους δικούς του προβληματισμούς αλλά και προτάσεις πολιτικής.

Οι κ.κ. Δ. Βεργίδης (Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πατρών), Π. Γουγουλάκης (Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιου Στοκχόλμης) και Inger Lilienberg (Διευθύντρια του ABF KOMVUX STOCKHOLM), από την πλευρά τους, μίλησαν για τη σημαντική συμβολή της διαδικασίας διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών λειτουργών και την ανάπτυξη σχετικών δράσεων παρέμβασης, στο ευρύτερο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, με στόχο την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού τους έργου αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής αποτελεσματικότητάς του.

Σε αυτή την κατεύθυνση, αναδείχθηκαν οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων Ελλάδας, Δανίας και Σουηδίας, ενώ οι κ.κ. Ν. Μουζέλης (Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ), Μ. Κουρουτός (Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) και Χ. Γούλας (Διευθυντής Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) επεσήμαναν την αναγκαιότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων και επιβεβλημένων διακρατικών συνεργασιών σε εκπαιδευτικό επίπεδο στο πλαίσιο χάραξης μιας βιώσιμης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η εκδήλωση απέσπασε τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων, οι οποίοι ευχήθηκαν να συνεχίσει το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων και παρεμβάσεων στο μέλλον.