Ολοκληρώθηκε το 23ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δυτικής Ευρώπης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή και του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Ολοκληρώθηκε το 23ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δυτικής Ευρώπης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή και του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

 

Ολοκληρώθηκε προ λίγης ώρας το 23ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δυτικής Ευρώπης με θέμα «Ανοιχτός Διάλογος για το μέλλον της παιδείας στην Ευρώπη», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή 150 εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης από τη Δυτική Ευρώπη, καθώς και εκπροσώπων του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ύστερα από πρόσκληση που δέχτηκε ο φορέας από το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Βρυξελλών.

Οι εκπρόσωποι του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ.κ. Μιχάλης Κουρουτός, Διευθύνων Σύμβουλος, Χρήστος Γούλας, Διευθυντής, και Νίκος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Παν/μίου Δ. Μακεδονίας και Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, παρουσίασαν εισήγηση με θέμα «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια βίου Μάθηση. H πρόκληση επαναπροσδιορισμού των πολιτικών για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων», όπου επιχείρησαν να αναδείξουν την αναγκαιότητα  υιοθέτησης ενός νέου παραδείγματος άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής το οποίο θα στηρίζεται στη σύνθεση δεικτών και επιστημονικών ευρημάτων με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.

Μετά το πέρας όλων των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση αποτίμησης των απόψεων-εκτιμήσεων που παρατέθηκαν στο συνέδριο, η οποία επεκτάθηκε και σε μια ευρεία θεματολογία ζητημάτων που αφορούν άμεσα την παιδεία και την ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική των χωρών της Ευρώπης με κεντρικούς άξονες αναφοράς τα υψηλά, κατά περίπτωση, ποσοστά σχολικής διαρροής, τις συνεχώς διευρυνόμενες εκπαιδευτικές ανισότητες, το βαθμό σύνδεσης της (επαγγελματικής) εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση, τα ποσοστά συμμετοχής των ευρωπαϊκών χωρών στη δια βίου μάθηση αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων (επαγγελματικά περιγράμματα).