Παρουσίαση έρευνας και αποφοίτηση εκπαιδευομένων από τα Προγράμματα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Παρουσίαση έρευνας και αποφοίτηση εκπαιδευομένων από τα Προγράμματα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ πραγματοποίησε την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013, στην Αθήνα εκδήλωση για την αποφοίτηση των εκπαιδευομένων από τα προγράμματα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης που υλοποιεί, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτούργησε και έκθεση εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Οικονομίας & Προστασίας Καταναλωτή. Επίσης, στην εν λόγω εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα βασικά ευρήματα της έρευνας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με τίτλο «Διαρροή από τις δομές της δια βίου μάθησης».

 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή βίντεο παρουσίασης της δράσης και του έργου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κατά τα εννέα χρόνια λειτουργίας του στην εκπαίδευση (τυπική, μη τυπική και άτυπη), τη δια βίου μάθηση και στο σχεδιασμό-χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών.

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, κ. Μιχάλης Κουρουτός, ο οποίος απεύθυνε έναν σύντομο χαιρετισμό χωρίς να παραλείψει να τονίσει τον σημαίνοντα ρόλο της δια βίου μάθησης για τον βαλλόμενο κόσμο της εργασίας σήμερα. Επίσης, με τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους επιδοκίμασαν το έργο των κοινωνικών εταίρων για την ποιότητα και τα χαμηλά ποσοστά διαρροής που παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα (όπως επιβεβαιώνεται μέσα και από την έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) ο κ. Ζώης Πεπές, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΓΣΕΕ, ο κ. Ιωάννης Πούπκος, Γραμματέας Εργαζόμενης Νεότητας της ΓΣΕΕ και εκπρόσωπος του Προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς και ο κ. Δημήτρης Κυρίτσης, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΕ κ. Νίκου Κιουτσούκη.

 

Η εκδήλωσε συνεχίστηκε με την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για τα αίτια διαρροής από τις δομές δια βίου μάθησης των κοινωνικών εταίρων, τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

  • Η επαγγελματική, οικογενειακή και προσωπική ζωή των ερωτώμενων εμφανίζεται ως ο καθοριστικότερος παράγοντας στη λήψη της τελικής επιλογής των συμμετεχόντων για αποχώρηση από ένα πρόγραμμα ΔΒΜ.
  • Οι στάσεις και οι απόψεις των ερωτώμενων έναντι του αντικειμένου, της ποιότητας και του επιπέδου των προγραμμάτων είναι κατά βάση θετικές.
  • Καταγράφονται κάποιες επιφυλάξεις για ζητήματα της διδακτικής – μεθοδολoγίας που ακολουθείται και επισημαίνεται η ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των βασικών αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων και της αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως, e-learning).

 

 

Τέλος, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποφοίτηση των 700 και πλέον εκπαιδευομένων από τα 33 συνολικά τμήματα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε η ευκαιρία στους απόφοιτους συνδικαλιστές να ξανασυναντηθούν και να συζητήσουν για όσα δύσκολα και πρωτόγνωρα βιώνουν σήμερα οι έλληνες πολίτες σε εργασιακό, οικονομικό, προσωπικό και ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο, και κυρίως να δώσουν την υπόσχεση για άμεση κλιμάκωση των αγώνων του συνδικαλιστικού κινήματος με σκοπό την ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης.

 

Διάχυτη ήταν, επίσης, η παραδοχή για στήριξη και συνέχιση της Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και γενικότερα για ενίσχυση της δια βίου μάθησης στους κόλπους της ΓΣΕΕ και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων ώστε να τονώσουν την παρέμβασή τους στην ελληνική κοινωνία, οικονομία και πολιτική.

 

Ολοκληρώνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι το υφιστάμενο μοντέλο Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης που από το 2005 έχει αναπτύξει το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ είναι συστημικό και περιλαμβάνει τις ακόλουθες βαθμίδες: Εισαγωγική και Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, Ακαδημία της Εργασίας, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Εισαγωγικής και Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η εκπαίδευση-επιμόρφωση των εργαζομένων (μελών και στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος) σε μαθησιακά αντικείμενα που κρίνονται απαραίτητα για την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στη χώρα μας, ένας στόχος που σήμερα δείχνει να είναι πιο αναγκαίος από ποτέ.