Παρουσιάστηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για τη σύνδεση κατάρτισης – απασχόλησης

Παρουσιάστηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για τη σύνδεση κατάρτισης – απασχόλησης

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποίησε στις δομές του CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πανελλαδικής έρευνας με τίτλο: «Σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Στην εν λόγω εκδήλωση, πέραν της παρουσίασης των κυριοτέρων ευρημάτων της έρευνας από τους κ.κ. Χ. Γούλα, Διευθυντή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, και τον κ. Ν. Φωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Επιστημονικό Συνεργάτη ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, έλαβαν χώρα παρεμβάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων για ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν για το θέμα ο κ. Ν. Κιουτσούκης, Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΕ, ο κ. Ζ. Πεπές, Αντιπρόεδρος ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ & Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΓΣΕΕ, καθώς και ο κ. Π. Τσαραμπουλίδης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ακολούθησε παρέμβαση επί του θέματος από τον κ. Ν. Μουζέλη, Ομότιμο Καθηγητή Κοινωνιολογίας του LSE & Προέδρο Επιστημονικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, ενώ η συζήτηση συνεχίστηκε με παρεμβάσεις των κ.κ. Ε. Στυλιανίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γ. Αμανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Ξουλίδου, βουλευτή των ΑΝΕΛ, και Κ. Μάρκου, βουλευτή της ΔΗΜΑΡ υπό το συντονισμό του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, κ. Μ. Κουρουτού. Κατόπιν ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι υπό το συντονισμό του κ. Ν. Φωτόπουλου και με τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων κ.κ. Ζ. Παληού, Επίκουρου Καθηγητή ΕΑΠ, Μ. Μαυρίδη, Διευθυντή ΔΙΕΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης & Προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης στο Νομό Θεσσαλονίκης, Π. Λιντζέρη, Εκτελεστικού Διευθυντή ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, και Ι. Δέδε, Διευθύντριας Δ/νσης Πιστοποίησης Προσόντων ΕΟΠΠΕΠ.

Στην έρευνα που παρουσιάστηκε καταγράφηκε το σύνολο των εκροών του εκπαιδευτικού συστήματος στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης) και στη συνέχεια διερευνήθηκε ο βαθμός αντιστοίχισής τους με την απασχόληση ώστε να αναδειχθούν νέες τάσεις και προοπτικές για την εφαρμογή στέρεων πολιτικών σύνδεσης της κατάρτισης με την απασχόληση.

Ειδικότερα, διαμέσου της έρευνας αυτής, παρέχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αξιόπιστα δεδομένα σε επίπεδο επιμέρους δομών αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης (ΙΕΚ και ΚΕΚ), καθώς και διαχρονικά δεδομένα για τους παράγοντες που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων σε αυτές. Η συγκεκριμένη έρευνα, πέραν της κάλυψης του προαναφερθέντος κενού, καταλήγει επιπλέον σε τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για το μείζον ζήτημα της σύνδεσης της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση.

 

Δείτε εδώ την παρουσίαση της έρευνας σε Power Point.

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου.