Συμμετοχή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο 23ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δυτικής Ευρώπης

Συμμετοχή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο 23ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δυτικής Ευρώπης

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με χαρά αποδέχτηκε πρόσκληση που του απηύθυνε το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας Βρυξελλών για να συμμετάσχει, με παρέμβασή του, στο 23ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Δυτικής Ευρώπης με θέμα «Ανοικτός διάλογος για την παιδεία στην Ευρώπη», το οποίο θα λάβει χώρα αυτή τη Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014, στo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

 

Στο εν λόγω συνέδριο οι τρεις εκπρόσωποι του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, κ.κ. Μιχάλης Κουρουτός, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Χρήστος Γούλας, Διευθυντής ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, και Νίκος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Παν/μίου Δ. Μακεδονίας και Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, θα κάνουν μια σύντομη τοποθέτηση με τίτλο «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια βίου Μάθηση. H πρόκληση επαναπροσδιορισμού των πολιτικών για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων».

 

Στην τοποθέτησή τους αυτή θα παρουσιάσουν ερευνητικά ευρήματα από μια δέσμη ερευνών και προγραμμάτων που διενήργησε είτε αυτόνομα το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, είτε συμπράττοντας με άλλους εκπαιδευτικούς-ερευνητικούς φορείς, με στόχο την ανάδειξη της αναγκαιότητας ενός ολιστικού επαναπροσδιορισμού της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα της κρίσης. Οι προβληματικοί δείκτες της εκπαίδευσης, η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, ο χαλαρός βαθμός σύνδεσης της εκπαίδευσης-κατάρτισης με την απασχόληση, η αναποτελεσματική επαγγελματική κατάρτιση, η δυσθεώρητη ανεργία των νέων και το φαινόμενο των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης (Neets), καθώς και οι ραγδαίες μεταβολές στον τομέα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (δημιουργία πλαισίων) σε συνδυασμό με τον χαμηλό βαθμό συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, αποτελούν βασικές όψεις της ελληνικής περίπτωσης γεγονός που επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την αναγκαιότητα μιας δραστικής παρέμβασης στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής για την επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.