Συμμετοχή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο 25ο Συνέδριο των Ελλήνων εκπαιδευτικών Ευρώπης με θέμα «Η Πολυπλοκότητα της Ευρώπης και η Ελληνική Παιδεία μπροστά σε νέες προκλήσεις»

Συμμετοχή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο 25ο Συνέδριο των Ελλήνων εκπαιδευτικών Ευρώπης με θέμα «Η Πολυπλοκότητα της Ευρώπης και η Ελληνική Παιδεία μπροστά σε νέες προκλήσεις»

Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών σε συνεργασία με Υπηρεσίες της ΕΕ (DG COMM) διοργανώνουν στις 7 Μαρτίου 2016, στους χώρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 25ο Συνέδριο των Ελλήνων εκπαιδευτικών Ευρώπης με θέμα «Η Πολυπλοκότητα της Ευρώπης και η Ελληνική Παιδεία μπροστά σε νέες προκλήσεις».
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου οι ανωτέρω φορείς έχουν απευθύνει πρόσκληση στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την παρουσίαση –και ενώπιον εκπροσώπων της Κομισιόν– της φετινής Έκθεσης για την Εκπαίδευση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ που αφορά την εικόνα της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την δωδεκαετία 2002-2014 και τη σύγκριση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με αυτά των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε.
Την Έκθεση θα παρουσιάσουν στο Συνέδριο και ενώπιον Ευρωπαίων αξιωματούχων ο Υπεύθυνος της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Νίκος Παΐζης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Μιχάλης Κουρουτός.
Το εν λόγω Συνέδριο διοργανώνεται με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις της μεταναστευτικής κρίσης –προσφυγικό, άσυλο–, καθώς και τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις, τα οποία ανέδειξαν με επιτακτικό τρόπο την άμεση ανάγκη για ανάληψη δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής σταθερότητας και ασφάλειας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχολείο είναι ένα από τα πρώτα πλαίσια στα οποία οι νέοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τρόπο εποικοδομητικό τον πλουραλισμό σε εθνικότητες και κουλτούρες, να μάθουν δηλαδή να συμπεριφέρονται με γνώμονα τον αμοιβαίο σεβασμό, τη συνεργασία, την ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη, είναι απαραίτητο να ταυτοποιηθούν τα παιδαγωγικά και πολιτικά εκείνα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί· και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός διεξαγωγής του Συνεδρίου, να διερευνηθούν δηλαδή τα μέσα αυτά και στη συνέχεια να διατυπωθούν προτάσεις πολιτικής.
Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και ο Υπεύθυνος της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα συναντήσουν τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) με σκοπό την παρουσίαση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την εκπαίδευση και τις κοινωνικές ανισότητες.