Συνάντηση εργασίας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Αζερμπαϊτζάν

Συνάντηση εργασίας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Αζερμπαϊτζάν

Την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014, αντιπροσωπεία από τη Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Αζερμπαϊτζάν (ATUC – Azerbaijan Trade Unions Confederation) επισκέφτηκε τις δομές της ΓΣΕΕ και του ΚΑΝΕΠ, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους και των δύο φορέων με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας μελλοντικής συνεργασίας μαζί τους.

Αναφορικά με το ΚΑΝΕΠ, το πεδίο της ενδεχόμενης συνεργασίας με την ATUC προσδιορίστηκε εντός του ευρύτερου πλαισίου σχεδιασμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των δύο φορέων. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συνάντηση εργασίας ξεκίνησε με τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση του έργου κάθε φορέα στα ποικίλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά πεδία δραστηριότητάς του, ενώ παράλληλα έγινε εκτενής συζήτηση για τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται εκατέρωθεν.

Ειδικότερα, στη συζήτηση που έλαβε χώρα οι εκπρόσωποι του ΚΑΝΕΠ παρουσίασαν τις κύριες δράσεις του φορέα δίνοντας έμφαση στο 4-βάθμιο σύστημα «Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης» αλλά και στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Προστασίας των Δικαιωμάτων Καταναλωτή» που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει η ΓΣΕΕ, μέσω του ΚΑΝΕΠ και της Γραμματείας Καταναλωτικού Κινήματος, παρέχοντας απρόσκοπτα σε εργαζόμενους, μέλη και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας, επιμόρφωση για συνδικαλιστικά και ευρύτερα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος,. Επίσης έγινε εκτενής λόγος για τις άλλες δύο πολύ σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΑΝΕΠ που βρίσκονται σε εξέλιξη: α) την εκπαίδευση εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτοαπασχολούμενων καθώς και ιδιοκτητών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη των «οριζόντιων και κοινωνικών τους δεξιοτήτων», αλλιώς αποκαλούμενων «δεξιοτήτων σταδιοδρομίας» (η εν λόγω δράση υλοποιείται σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς – το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ), και β) την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της α/θμιας και β/θμιας (ιδιωτικής και δημόσιας) εκπαίδευσης αποσκοπώντας στην επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης, μεταξύ άλλων, της πολύτιμης επαγγελματικής τους εμπειρίας (η δράση αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

Οι εκπρόσωποι της ATUC αναφέρθηκαν συνοπτικά στη φύση και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιούν στις δομές τους, ενώ από τους εκπροσώπους του ΚΑΝΕΠ κρίθηκε εξαιρετικά σημαντική, ως καλή πρακτική, η διάχυση στην κοινωνία των διαφόρων δράσεών τους διαμέσου και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας τους. Από την πλευρά της, ακόμη, η αντιπροσωπεία της ATUC επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ερευνητικό έργο του ΚΑΝΕΠ και κυρίως για τις Ετήσιες Εκθέσεις για την Εκπαίδευση όπως και για την πρόσφατη μελέτη που παρουσίασε ο φορέας με τίτλο «Κατάρτιση, Απασχόληση, Εκπαιδευτική Πολιτική: Διερεύνηση της σύνδεσης της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση».

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως η ATUC ιδρύθηκε στις 5-6 Φεβρουαρίου 1993 στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Αζερμπαϊτζάν. Σκοπό των οργανώσεων αυτών αποτελεί η προστασία των εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων της χώρας. Η ATUC αποτελείται από 18.610 συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της είναι 1.600.000. Από το 2000 η ATUC είναι μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC – International Trade Union Confederation) συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις δράσεις που πραγματοποιούνται από τον διεθνή αυτό οργανισμό. Επίσης η ATUC έχει αναπτύξει σχέσεις με συνδικαλιστικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Γερμανίας, της Αιγύπτου, της Βουλγαρίας, της Ιαπωνίας κ.α.