Συνάντηση εργασίας του ΚΑΝΕΠ με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και ερευνητικών φορέων από την Επαρχία Shaanxi της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Συνάντηση εργασίας του ΚΑΝΕΠ με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και ερευνητικών φορέων από την Επαρχία Shaanxi της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

 

Την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και ερευνητικών φορέων από την Επαρχία Shaanxi της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά από επιθυμία της κινεζικής αντιπροσωπείας συμμετείχαν οι κ.κ. Han Rui, Πρόεδρος του Shaanxi Workers’ Center for International Exchange, Liang Xiao Min, Διευθυντής του Shaanxi Federation of Trade Unions, και Ji Xiangzhong, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Επαρχίας Shaanxi. Εκ μέρους του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην ανωτέρω συνάντηση εργασίας συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, κ. Μιχάλης Κουρουτός, και οι επιστημονικοί συνεργάτες του φορέα κ.κ. Ν. Φωτόπουλος, Ν. Παΐζης, Χ. Ζάγκος, Π. Πανδής και Γ. Κόκκινος.

Σε πρώτη φάση ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, κ. Μιχάλης Κουρουτός, έθεσε την πλατφόρμα της συζήτησης και ενημέρωσε την κινεζική αντιπροσωπεία για τη δομή, τους στόχους και το προφίλ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Εν συνέχεια οι κ.κ. Χρήστος Ζάγκος και Νίκος Παίζης προέβησαν σε μια σύντομη παρουσίαση των μέχρι σήμερα δράσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών που έχει υλοποιήσει ο φορέας, αλλά και του στρατηγικού σχεδιασμού της επόμενης διετίας.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων την τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, την κατάρτιση εργαζομένων και ανέργων, αλλά και την πιστοποίηση προσόντων και εργασιακής εμπειρίας.

Τέλος αναζητήθηκαν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την καταγραφή και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών, αλλά και μια πιο ενδελεχή συνεργασία σε διμερές επίπεδο.