Συνάντηση εργασίας του ΚΑΝΕΠ με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και ερευνητικών φορέων από την Δημοκρατία της Νοτίου Κορέας

Συνάντηση εργασίας του ΚΑΝΕΠ με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και ερευνητικών φορέων από την Δημοκρατία της Νοτίου Κορέας

 

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και ερευνητικών φορέων από την Δημοκρατία της Νοτίου Κορέας.  Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά από επιθυμία της κορεατικής αντιπροσωπείας συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου της Σεούλ και συγκεκριμένα της Σχολής Εργασιακών Σπουδών, εκπρόσωποι της Κορεάτικής Συνομοσπονδίας εργαζομένων, καθώς και σειρά εμπειρογνώμων σε θέματα εργασιακών σχέσεων και Δια Βίου Μάθησης.

Εκ μέρους του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην ανωτέρω συνάντηση εργασίας συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, κ. Μιχάλης Κουρουτός, και οι επιστημονικοί συνεργάτες του φορέα κ.κ. Ν. Φωτόπουλος, Ε. Κορδάτου, Χ. Ζάγκος, Π. Πανδής και Γ. Κόκκινος.

 

Σε πρώτη φάση ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, κ. Μιχάλης Κουρουτός, έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης και ενημέρωσε την κορεάτική αντιπροσωπεία για τη δομή, τους στόχους και το προφίλ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Εν συνέχεια οι κκ. Χρήστος Ζάγκος και Νίκος Φωτόπουλος προέβησαν σε μια σύντομη παρουσίαση των μέχρι σήμερα δράσεων, ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών που έχει υλοποιήσει ο φορέας, αλλά και του στρατηγικού σχεδιασμού της επόμενης διετίας.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων την τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, την κατάρτιση εργαζομένων και ανέργων, αλλά και την πιστοποίηση προσόντων και εργασιακής εμπειρίας.

Τέλος αναζητήθηκαν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την καταγραφή και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών, αλλά και μια πιο ενδελεχή συνεργασία σε διμερές επίπεδο.