Συνέδριο «Βαρόμετρο Απόντων. Οι Neets (Young people not in Education, Employment & Training)»

Συνέδριο «Βαρόμετρο Απόντων. Οι Neets (Young people not in Education, Employment & Training)»

 

Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης και δημοσιοποίησης των ευρημάτων της διετούς έρευνας με τίτλο «Βαρόμετρο Απόντων. Οι Neets (Young people not in Education, Employment & Training)», πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013, συνέδριο που διοργανώθηκε από το ΚΑΝΕΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και την GPO – Ανώνυμη εταιρία έρευνας, επικοινωνίας, μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμό ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ, κος Μιχάλης Κουρουτός, και ο Διευθυντής του ΚΑΝΕΠ, κος Χρήστος Γούλας, οι οποίοι έκαναν λόγο για ένα σχετικά νέο φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας που χρήζει άμεσης και δραστικής αντιμετώπισης, καθώς λαμβάνει συνεχώς αυξανόμενες διαστάσεις, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, δεδομένης και της τρέχουσας εξαιρετικά δύσκολης κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα.

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Νίκος Παπαδάκης, Αν. Καθηγητής Τμ. Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος προχώρησε σε μια σύντομη όσο και περιεκτική θεωρητική θεμελίωση του φαινομένου των Neets, αναφερόμενος παράλληλα στην κατάσταση που επικρατεί διεθνώς σήμερα ως προς το φαινόμενο αυτό.

 

Ο Νίκος Φωτόπουλος, Επ. Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Επιστημονικός συνεργάτης του ΚΑΝΕΠ, μίλησε με τη σειρά του για τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα όπου επιδεινώνεται δραματικά το πρόβλημα αυτό, ενώ παράλληλα τόνισε ότι επείγει –ακόμα και μέσα απ’ τις μνημονιακές πολιτικές που ακολουθούνται–  να αναζητηθούν βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπισή του.

 

Για τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των Neets στην Ελλάδα μίλησαν οι Επιστ. Συνεργάτες του ΚΑΝΕΠ, κος Προκόπης Πανδής, Δρ. Παν/μίου Πατρών, και κος Χρήστος Ζάγκος, Δρ. Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και ερευνητές του ΚΕΑΔΙΚ, κ.κ. Στ. Τζαγκαράκης, Απ. Καμέκης και Μ. Χουρδάκης, προχώρησαν σε μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ποιοτικών συνεντεύξεων της έρευνας, υπό τον συντονισμό του κ. Δημήτρη Κοτρόγιαννου, Καθηγητή Τμ. Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή ΚΕΑΔΙΚ (Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

 

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίστηκαν με την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας από τον κ. Αντώνη Παπαργύρη, ερευνητή της GPO, ενώ στη συνέχεια ο κος Γιάννης Βελεγράκης, Ερευνητής του ΙΤΕ, παρουσίασε την Ηλεκτρονική Χαρτοθήκη των Neets σε εθνική κλίμακα, όπως αποτυπώθηκε στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.).

 

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε ύστερα από τις ομιλίες των εισηγητών, στην οποία αναζητήθηκαν οι άμεσες αλλά και οι ευρύτερες διαστάσεις και προεκτάσεις του φαινομένου των Neets, των ανθρώπων αυτών δηλαδή που έχουν εκτοπιστεί στο κοινωνικό περιθώριο. Στη συζήτηση αυτή δόθηκε βαρύνουσα σημασία στη συμβολή του θεσμού της ελληνικής οικογένειας που εξακολουθεί να αποτελεί ακόμη και σήμερα –σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και σε διεθνές επίπεδο– ένα ισχυρό συνεκτικό πλέγμα που προσπαθεί να συγκρατήσει στους κόλπους του τα άτομα αυτά, ώστε να μην εγκλωβιστούν οριστικά στο περιθώριο της κοινωνίας μας. Ωστόσο, είναι κάτι παραπάνω από σαφές και επιβεβλημένο η ίδια η ελληνική κοινωνία και πολιτεία, επιτελούς,  να ενσκήψουν πάνω στο πρόβλημα αυτό με σοβαρότητα και να δρομολογήσουν άμεσα τους τρόπους ανάσχεσης και περιορισμού του.

 

 

Η εκπόνηση της έρευνας εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», Πράξη Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα – ΕΠΑΝ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.