Τα Συνδικάτα της Νότιας Ευρώπης συζητούν στην Αθήνα για την κατάρτιση και τη μαθητεία

Τα Συνδικάτα της Νότιας Ευρώπης συζητούν στην Αθήνα για την κατάρτιση και τη μαθητεία

Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από την Ιταλία (CISL / CGIL / UIL Piemonte) την Πορτογαλία (UGT / CGTP-IN), την Ελλάδα (ΓΣΕΕ) αλλά την Γερμανία (DGB) συναντιούνται και συζητούν για την επαγγελματική κατάρτιση και τη μαθητεία σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο εργαστήριο με τίτλο: «Ζητήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Μαθητείας: Ο ρόλος των Συνδικάτων», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Εργασίας και το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, στον Πολυχώρο Αθηναίς στις 28 &29 Νοεμβρίου 2016.

Με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες  της αγοράς εργασίας στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου  θα προβληματιστούν πάνω σε θέματα όμως :

  • Η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Η συνεργασία των ευρωπαϊκών συνδικάτων, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινής θέσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Η ανάπτυξη προτύπων ποιότητας και η αύξηση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων από τη διεθνή εμπειρία

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης (28 Νοεμβρίου) θα πραγματοποιηθεί workshop με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης (roadmap) για θέματα που αφορούν σε ζητήματα κατάρτισης και μαθητείας.  Τη δεύτερη ημέρα (29 Νοεμβρίου) θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων καθώς και παραγόντων διαμόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών.