Υλοποίηση ενδοσχολικών σεμιναρίων

Υλοποίηση ενδοσχολικών σεμιναρίων

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το ΙΕΠ, στοχεύοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών της α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του σημαντικού έργου που καθημερινά καλούνται να επιτελέσουν, προχώρησαν στην υλοποίηση ενός ευρύ κύκλου σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης, τα οποία έτυχαν μεγάλης ανταπόκρισης και θετικής αξιολόγησης τόσο από τις σχολικές μονάδες που τα φιλοξένησαν όσο και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που τα παρακολούθησαν.

 

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής πάνω από 100 επιμορφωτικά σεμινάρια σε διάφορες σχολικές μονάδες της χώρας (δημόσιες και ιδιωτικές) ενώ για την ολοκλήρωση της δράσης εκκρεμεί να διεξαχθεί ένας μικρός ακόμη αριθμός σεμιναρίων.

 

 

Πίνακας Σχολικών Μονάδων