Χορήγηση Υποτροφιών από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σε αποφοίτους της Ακαδημίας της Εργασίας (κατόχους τίτλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χορήγηση Υποτροφιών από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σε αποφοίτους της Ακαδημίας της Εργασίας (κατόχους τίτλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη μορφωτική πορεία των μελών και των στελεχών του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος και στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αναπτύσσει εδώ και χρόνια, προτίθεται να χορηγήσει εκπαιδευτικές υποτροφίες για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαίδευση, ανθρώπινο δυναμικό, πολιτικές απασχόλησης» το οποίο διοργανώνεται και προσφέρεται από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το οποίο το ΚΑΝΕΠ έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας ήδη από το 2019.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει η προκήρυξη του Πανεπιστημίου η οποία είναι αναρτημένη στο https://edupol-pms.uop.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-2023-24-%cf%80-%ce%bc-%cf%83-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b9%ce%bd/  

Να επισημανθεί πως η οργάνωση, η  λειτουργία καθώς και η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που πρόκειται να φοιτήσουν στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διαδικασίες απολύτως ευθυγραμμισμένες με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη χώρα μας και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, δύνασθε να διεκδικήσετε μία από τις υποτροφίες που προτίθεται να προσφέρει το ΚΑΝΕΠ σε μέλη και στελέχη του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος, υποβάλλοντας την αίτησή σας και υπό την προϋπόθεση να επιλεγείτε από το Πανεπιστήμιο εφόσον εκπληρώνετε τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα απαιτεί βάσει της δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και υποψηφιοτήτων. Να επισημανθεί πως οι υποτροφίες θα απευθύνονται σε μέλη και στελέχη του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος που είναι κάτοχοι τίτλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και είναι απόφοιτοι της Ακαδημίας της Εργασίας. Επίσης ο αριθμός τους δεν θα ξεπερνά τις 10 (έως και 10), ενώ το ΚΑΝΕΠ δεν δεσμεύεται για τον ακριβή αριθμό αφού απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιλογή των ενδιαφερομένων από το Ίδρυμα και η σειρά κατάταξης που έχουν λάβει βάσει της αίτησής τους.

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με αίσθημα ευθύνης και αταλάντευτης πίστης στο δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης θα συνεχίσει τις προσπάθειές του, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας την πρόσβαση  των μελών και των στελεχών του εργατικού κινήματος σε κάθε μορφή γνώσης και δια βίου μάθησης.