Χορήγηση Υποτροφιών από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σε αποφοίτους της Ακαδημίας της Εργασίας (κατόχους τίτλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χορήγηση Υποτροφιών από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σε αποφοίτους της Ακαδημίας της Εργασίας (κατόχους τίτλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

 

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη μορφωτική πορεία των μελών και των στελεχών του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που αναπτύσσει εδώ και χρόνια, προτίθεται να χορηγήσει έως και 15 υποτροφίες σε αποφοίτους της Ακαδημίας της Εργασίας που είναι κάτοχοι τίτλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης» το οποίο διοργανώνεται και προσφέρεται από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με το οποίο το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας ήδη από το 2019.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης» απευθύνεται σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (πατήστε εδώ για να τη διαβάσετε/κατεβάσετε).

Να επισημανθεί πως η οργάνωση, η  λειτουργία καθώς και η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που πρόκειται να φοιτήσουν στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαδικασίες απολύτως ευθυγραμμισμένες με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα μας και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με αίσθημα ευθύνης και αταλάντευτης πίστης στο δημόσιο και κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης και παιδείας θα συνεχίσει τις προσπάθειές του, ενθαρρύνοντας και στηρίζοντας την πρόσβαση των μελών και των στελεχών του εργατικού κινήματος σε κάθε μορφή γνώσης και διά βίου μάθησης.