Δελτίο Τύπου Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση με θέμα: «Εκπαίδευση και Απασχόληση»

Δελτίο Τύπου Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση με θέμα: «Εκπαίδευση και Απασχόληση»

 

Σημαντική επιδείνωση των διαχρονικών προβλημάτων της εκπαίδευσης

κατά την τελευταία 10ετία στη χώρα

αποτυπώνει η «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020» του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

 

Τη διαχρονικά προβληματική κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης και η οποία επιδεινώθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας, καταγράφει για ακόμα μια φορά η «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020 – Μέρος Α: Δείκτες και βασικά μεγέθη των εκπαιδευτικών συστημάτων στην ΕΕ-28» του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

 

Η Έκθεση παρουσιάζεται σήμερα διαδικτυακά και αποτυπώνει τη θέση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, στο σύνολο σχεδόν των διαθέσιμων (ευρωπαϊκών και διεθνών) δεικτών για τον μαθητικό/σπουδαστικό και φοιτητικό πληθυσμό του συστήματος καθώς και για τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης για την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης, τα διαχρονικά προβλήματα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος –που συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια αναδεικνύει το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στις Ετήσιες Εκθέσεις του και αφορούν τόσο σε ζητήματα εισροών (χρηματοδότηση, εκπαιδευτικό προσωπικό και λοιπό ανθρώπινο δυναμικό, επάρκεια και ποιότητα υποδομών-εξοπλισμού, προγράμματα σπουδών κ.λπ.) όσο και εκροών (μαθησιακά-εκπαιδευτικά αποτελέσματα) αλλά και γενικότερα σε θέματα εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων–, παρουσιάζουν περαιτέρω όξυνση κατά την τελευταία δεκαετία στη χώρα, κατατάσσοντάς τη στους περισσότερους δείκτες σε εξαιρετικά δυσχερή θέση συγκριτικά με τον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ28.

 

Δείτε το Δελτίου Τύπου εδώ

Δείτε την πρώτη ενότητα εδώ

Δείτε την δεύτερη ενότητα εδώ

Δείτε την τρίτη ενότητα εδώ

Δείτε ολόκληρη την Έκθεση εδώ