ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2019-2020 (Μέρος Β΄) του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2019-2020 (Μέρος Β΄) του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιτακτική η ανάγκη  δομικού μετασχηματισμού, ανασυγκρότησης και ποιοτικής αναβάθμισης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Επιβεβλημένη η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη δομική και λειτουργική διασύνδεση του παραγωγικού ιστού με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020 του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ παρουσίασε σήμερα Τρίτη 24/5 στο  Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης –στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης με θέμα: «Εκπαίδευση και απασχόληση: Μεγέθη, τάσεις και εξελίξεις»– την «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση» με τίτλο: «Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ-28,  Μέρος Β’, 2019-2020».

Η «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση» αποτελεί μια ερευνητική προσπάθεια του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ που ξεκίνησε το 2004 και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα. Ειδικότερα η φετινή Έκθεση αποτελεί τη συνέχεια του Α΄ μέρους που δημοσιεύτηκε πέρυσι με τίτλο «Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην ΕΕ-28».

Στο εν λόγω Μέρος Β΄, της φετινής Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2019-2020, μέσα από μια εξαιρετικά περιεκτική επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και σύνθεση έγκριτων ερευνητικών πηγών, αυτό που καταδεικνύεται είναι η διαπίστωση πως η χώρα χρειάζεται άμεσα ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό του παραγωγικού της μοντέλου με στόχο την επείγουσα διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για έξοδο από την κατάσταση της «παραγωγικής γήρανσης» στην οποία έχει περιέλθει εδώ και πολλά χρόνια. Κι αυτό γιατί πέρα των πολλαπλών κρίσεων που ταλανίζουν τόσο τη χώρα όσο και τον κόσμο ευρύτερα, στην περίπτωση της Ελλάδας, ελλοχεύει πλέον ένας ακόμα αναδυόμενος κίνδυνος που σχετίζεται με μια ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση. Είναι προφανές πως, για την αντιμετώπισή της, ιδίως οι δείκτες της πρωτογενούς παραγωγής, υποδηλώνουν ότι εμφανιζόμαστε εξαιρετικά αδύναμοι και προφανώς «ανοχύρωτοι».

Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια ευρήματα της έρευνας έχουν ως ακολούθως:

α) Στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και ειδικότερα στον κλάδο της γεωργίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση στην ΕΕ-28 σε απόδοση παραγωγής, γεγονός που συνδέεται ευθέως και με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης-κατάρτισης των απασχολούμενων στον κλάδο αυτό (στην πλειονότητά τους διαθέτουν μόνο πρακτική γεωργική εμπειρία). Χαμηλές είναι οι αποδόσεις και στους υπόλοιπους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες), ωστόσο παρατηρείται παράλληλα ότι όπου οι εργαζόμενοι διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο (μέση ή και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) οι αποδόσεις παραγωγής παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα.

β) Ο δομικός μετασχηματισμός, η ανασυγκρότηση και η ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας κρίνονται απολύτως αναγκαία, αν ληφθεί υπόψη ότι στους 15 πιο δυναμικούς κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιος από τους κλάδους της κατηγορίας «Έρευνα και Ανάπτυξη» (Research and Development), καθώς και ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι χαμηλής ψηφιακής έντασης, με τη χώρα να κατατάσσεται και πάλι στις χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ-28 στον σχετικό δείκτη (Δείκτης ψηφιακής έντασης – DII) τόσο ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων (27η θέση) όσο και ως προς τη διαβάθμισή τους σε μικρές (28η θέση), μεσαίες (21η θέση) ή μεγάλες (26η θέση).

γ) Σε σύνδεση με το προαναφερθέν, από την Έκθεση προκύπτει επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην αρνητική 2η θέση στην ΕΕ-28 σε ό,τι αφορά το «δείκτη επιχειρήσεων χωρίς στρατηγικό σχέδιο και δραστηριότητες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (CVT, εύρημα που καταδεικνύει το διαχρονικό έλλειμμα κουλτούρας –από πλευράς επιχειρήσεων– στο να επενδύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του. Επιπρόσθετα, από την Έκθεση προκύπτει ότι η χώρα βρίσκεται στην 3η υψηλότερη θέση στην ΕΕ-28 στην κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων, με ένα 32,3% ατόμων ηλικίας 15-34 ετών και με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) να απασχολούνται σε επαγγέλματα που απαιτούν χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων-δεξιοτήτων (ISCO08: 4 έως και 9). Δυστυχώς η εν λόγω παθογένεια, την ίδια στιγμή που απαξιώνει τα προσόντα και τις δεξιότητες του εγχώριου εργατικού δυναμικού –τα οποία επί της ουσίας αναπτύσσονται και διαμορφώνονται στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα με δημόσιους πόρους και θυσίες των ελληνικών νοικοκυριών– συμβάλλει με τον τρόπο της και στην επίταση του φαινομένου της μετανάστευσης των υπερ-εκπαιδευομένων στο εξωτερικό.

δ) Τέλος, τα 2/3 των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (περίπου 67%) είναι έντασης εργασίας, χαμηλών αμοιβών και υψηλών ρίσκων (στον πρωτογενή κυρίως τομέα) και μόνο το 1/3 είναι έντασης γνώσης. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στη χαμηλή προστιθέμενη αξία που εμφανίζει σημαντικό τμήμα της επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Μετά την παρουσίαση της Έκθεσης από τον ερευνητή και επιστημονικό συνεργάτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Νίκο Παΐζη, η εκδήλωση περιλάμβανε συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, προσωπικοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας και εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου κύρους.

Ειδικότερα, στην πρώτη στρογγυλή τράπεζα, υπό το συντονισμό του Γενικού Διευθυντή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ Χρήστου Γούλα, συμμετείχαν: ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ Γιώργος Βούτσινος, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και πρ. Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νάσος Ηλιόπουλος και ο Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης.

Ο κ. Βούτσινος αναφέρθηκε στη σημαντική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2020 η Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ & Νεολαίας, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς των κοινωνικών εταίρων, για την αναμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα με απώτερο στόχο τα εκπαιδευτικά προγράμματα να έχουν ένα πραγματικό αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων. Επεσήμανε επίσης ότι για την υγιή επιχειρηματικότητα και παραγωγικότητα της χώρας άλλος ένας σημαντικός παράγοντας είναι και η ψηφιοποίηση του κράτους. Ο κ. Ηλιόπουλος, από την πλευρά του, στάθηκε στην ανάγκη επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην πρότερη ισχύ τους, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα φαινόμενα ανομίας στους χώρους εργασίας όπως και η διαρροή εργατικού δυναμικού σε χώρες του εξωτερικού (brain drain). Ανέφερε επίσης ότι το πρόβλημα της αγοράς εργασίας έγκειται στην προσφορά και όχι στη ζήτηση και πως το υπάρχον παραγωγικό μοντέλο της χώρας βρίσκεται στα όρια του και για το λόγο αυτό χρειάζονται γενναίες δημόσιες πολιτικές. Τέλος, ο κ. Κατρίνης έκανε λόγο για τις σημαντικές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα –ειδικά στον αγροδιατροφικό τομέα– εάν επενδύσει στη γνώση και παράλληλα καταστεί η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση μια απ’ τις πρώτες επιλογές των νέων με απτές επαγγελματικές διεξόδους. Στο πλαίσιο αυτό τόνισε και την ανάγκη για παροχή στους μαθητές σοβαρού σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από την βαθμίδα ακόμα του γυμνασίου.

Στη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα, υπό το συντονισμό του Αν. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Επιστημονικού Διευθυντή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ Νίκου Φωτόπουλου, συμμετείχαν: o Καθηγητής του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Γιώργος Αργείτης, η Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας του ΕΚΠΑ Νέλλη Ασκούνη και ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Πρόεδρος-Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας Παναγιώτης Λιαργκόβας.

Ο κ. Αργείτης ανέφερε ότι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας είναι επιτακτική καθώς χάνεται το τρένο της ευθυγράμμισης με την υπόλοιπη Ευρώπη, και πως για την κατάρρευση του παραγωγικού της υποδείγματος ευθύνεται η ουτοπική εμμονή με την παντοκρατορία της αγοράς και γενικότερα η εφαρμογή πολιτικών που απορρυθμίζουν την εργασία και την οικονομία. Η κα Ασκούνη στην τοποθέτησή της επικεντρώθηκε στο ζήτημα των ανισοτήτων στην εκπαίδευση (κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών) και στη διαγενεακή μεταβίβασή τους, όπως προκύπτει και μέσα από τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Ανέφερε δε ως βέλτιστη πρακτική το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας, όπου όλα τα σχολεία της διέπονται από τις ίδιες αρχές λειτουργίας, περιορίζοντας έτσι δραστικά (ή και προλαμβάνοντας εν τη γενέσει τους) τις ανισότητες. Ο κ. Λιαργκόβας εστίασε στα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας τα οποία δεν της επιτρέπουν να αναπτυχθεί, ενώ ειδικότερα για τις μικρές επιχειρήσεις (τη ραχοκοκαλιά δηλαδή της εγχώριας οικονομίας) ανέφερε ότι είναι επιβεβλημένη η στήριξή τους από το κράτος, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν δυναμική, να επενδύσουν στην κατάρτιση, να παράξουν καινοτόμα προϊόντα και κυρίως να επιδείξουν εξωστρέφεια. Ανέφερε μάλιστα το παράδειγμα της Ιρλανδίας η οποία κατόρθωσε να προσελκύσει επιχειρήσεις επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, σύντομες παρεμβάσεις έκαναν επίσης ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ Γιώργος Χριστόπουλος. Ο κ. Παναγόπουλος στάθηκε για άλλη μια φορά στη σημαντική, για τον κόσμο της εργασίας και την κοινωνία ευρύτερα, δουλειά που συντελείται από τους ερευνητικούς φορείς της ΓΣΕΕ, ενώ αναφορικά με τα ευρήματα της Έκθεσης σημείωσε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα παράγει ποιοτικό προσωπικό που οι εργοδότες δεν μπορούν να απορροφήσουν, λόγω του αναχρονιστικού χαρακτήρα που έχει η ελληνική επιχειρηματικότητα. Ο κ. Χριστόπουλος, από την πλευρά του, υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι για το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ το γεγονός της επιστροφής στην κανονικότητα με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης αυτής, μετά από δύο χρόνια πανδημίας και μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Τόνισε δε ότι το ΚΑΝΕΠ έχει αναλάβει ένα βαρύ έργο το οποίο φέρει εις πέρας επενδύοντας σε έναν πλατύ κοινωνικό διάλογο και έχοντας πλήρη επιστημονική και ερευνητική αυτονομία. Τέλος, και οι δύο έκαναν ιδιαίτερη μνεία στον εκλιπόντα Μιχάλη Κουρουτό και στο σημαντικό έργο αλλά και στο κενό που αφήνει πίσω του, τόσο στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ όσο και γενικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης και του συνδικαλισμού.

 

Στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ www.kanep-gsee.gr είναι διαθέσιμα: