Διαδικτυακή παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2019-2020 με αντικείμενο «Εκπαίδευση & Aπασχόληση»

Διαδικτυακή παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2019-2020 με αντικείμενο «Εκπαίδευση & Aπασχόληση»

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ. τη διαδικτυακή παρουσίαση της πρόσφατης έρευνάς του με θέμα: «Εκπαίδευση και Απασχόληση».

 

Η έρευνα αφορά τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2019-2020 και αναφέρεται στην πλήρη αποτύπωση των δεδομένων για την εκπαίδευση και την απασχόληση σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για όλα τα ζητήματα που το ΚΑΝΕΠ παρακολουθεί διαχρονικά και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση δεδομένων και διαστάσεων που σε σημαντικό βαθμό, συνθέτουν ζητήματα εκπαιδευτικών πολιτικών, με συγκριτικές αναφορές με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξής θεματικές:

1η θεματική ενότητα: Καταγραφή, ανάλυση και σύγκριση δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ-28,

2η θεματική ενότητα: Παρουσίαση βασικών δεικτών του συνολικού μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ-28 (νεοεισερχόμενοι – φοιτώντες – αποφοιτήσαντες – μαθησιακή κινητικότητα),

3η θεματική ενότητα: Περιγραφή δεικτών και δεδομένων που καταδεικνύουν ζητήματα ανάπτυξης του ανθρώπου με έμφαση στις εντεινόμενες οικονομικές και εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα και συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ-28.

Στην παρουσίαση της έρευνας συμμετέχουν και σχολιάζουν: ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών καθώς και εκπρόσωποι των Ερευνητικών Κέντρων ΚΕΜΕΤΕ της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας και ΙΠΕΜ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και θα μεταδοθεί μέσω της πλατφόρμας zoom, με απαραίτητη την προεγγραφή πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vSWZah8vQXC013ZyVGxBXw