Έναρξη νέου κύκλου σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την περίοδο 2019-21

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την περίοδο 2019-21

 

 

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, πραγματοποίησε το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 στις δομές του την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας (ΑτΕ) για την περίοδο 2019-21 με τη συμμετοχή 30 συνδικαλιστικών στελεχών.

Η Ακαδημία Εργασίας της ΓΣΕΕ αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης της Συνομοσπονδίας και απευθύνεται σε εκπροσώπους εργαζομένων με ενεργή δράση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα αποσκοπώντας στην ανάδειξη του ρόλου της συνδικαλιστικής παρέμβασης στο χώρο της εργασίας και της κοινωνίας.

Στην εναρκτήρια αυτή συνάντηση παραβρέθηκαν και καλωσόρισαν τους νέους σπουδαστές ο πρόεδρος, μέλη της διοίκησης και επιστημονικοί συνεργάτες του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος που καλούνται σήμερα –πιο επιτακτικά από ποτέ– να διαδραματίσουν τα συνδικάτα απέναντι σε επιθετικές πολιτικές σε βάρος του κόσμου της εργασίας οι οποίες εντατικοποιήθηκαν με πρωτοφανή τρόπο στα χρόνια των μνημονίων.

Με σύνθημα «η γνώση είναι δύναμη» και “όπλο” την Ακαδημία της Εργασίας, η ΓΣΕΕ διεκδικεί ενεργά και δυναμικά σταθερή και πλήρη εργασία για όλους, δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα και τις εργατικές κατακτήσεις.

Ειδικότερα, για τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο 2019-21 το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ έχει σχεδιάσει νέο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 450 ωρών το οποίο διαρθρώνεται σε 325 ώρες διά ζώσης και 125 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η διά ζώσης εκπαίδευση θα εμπλουτιστεί με διαλέξεις –με τη μορφή workshops– από ειδικούς εμπειρογνώμονες και προσκεκλημένους για θέματα οικονομίας, πολιτικής και συνδικαλιστικής επικαιρότητας, ενώ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι στην 15ετή λειτουργία της Ακαδημίας της Εργασίας έχουν επιμορφωθεί πάνω από 260 συνδικαλιστικά στελέχη, όπως αποτυπώνεται ακολούθως κατ’ έτος:

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
2005-2006 41 38 3
2006-2007 44 36 8
2007-2008 40 36 4
2008-2009 26 23 3
2009-2010 28 22 6
2010-2011 24 24 0
2011-2012 23 15 8
2012-2013 25 21 4
2013-2014 26 19 7
2014-2016 29 19 10
2016-2018 26 15 11
 
2005-2018 332 268 64