Ενημερωτικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της σχετικά με την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2016 του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Ενημερωτικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της σχετικά με την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2016 του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Η Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε σήμερα ενημερωτικό έγγραφο προς τις ακόλουθες υπηρεσίες αρμοδιότητάς της (Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Γραφεία Σχολ. Συμβούλων Π.Ε. & Δ.Ε., Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. και Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε.), με το οποίο τις καλεί να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να παραβρεθούν στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2016 του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα «Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης: Η ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέρος Β: Το εθνικό πλαίσιο αναφοράς», εφόσον βεβαίως δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Η παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2016 του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακροπόλεως, παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου.

 

Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Έγγραφο