Επιστολή προς ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

Επιστολή προς ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) ως ο τριτοβάθμιος κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού κινήματος της χώρας, κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία και αγωνίζεται για την προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αυτό το διάστημα υλοποιεί το Έργο «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας», που έχει ως βασικό σκοπό την ενσωμάτωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών για την αναπηρία σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης,  και στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Με την επισυναπτόμενη επιστολή, η Ε.Σ.Α.με.Α. επιθυμεί να συγχαρεί το ΚΑΝΕΠ-Γ.Σ.Ε.Ε. για την έκδοση της Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση (2016), καθώς και να παράσχει ανατροφοδότηση καταθέτοντας τα δικά της σχόλια και τις προτάσεις, αισιοδοξώντας ότι η παρούσα επιστολή θα αποτελέσει την αρχή μιας γόνιμης επικοινωνίας και αμφίδρομης ανατροφοδότησης.

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την επιστολή