ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η Ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση για το 2018 έχει ως βασικό της στόχο να καταθέσει στον δημόσιο διάλογο ιδέες μιας διαφορετικής μεθοδολογίας και προσέγγισης για την αξιολόγηση της κατάστασης της οικονομίας, καθώς και να παρουσιάσει τις συνέπειες και τα αδιέξοδα που προκαλεί η ασκούμενη οικονομική πολιτική. Η εκτίμηση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ όπως αυτή τεκμηριώνεται από την εμπειρική ανάλυση της παρούσας Έκθεσης, είναι πως δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν δρομολογηθεί οι δημοσιονομικοί, παραγωγικοί και μακροοικονομικοί μετασχηματισμοί που θα διαμόρφωναν τις συνθήκες σταθεροποίησης της οικονομίας σε βιώσιμη φάση δυναμικής οικονομικής μεγέθυνσης. Η σταθεροποίηση και η δυναμική της οικονομίας θα εξαρτηθεί από τον απεγκλωβισμό της από περαιτέρω μειώσεις στα εισοδήματα και από τη σημαντική αύξηση της απασχόλησης. Στο ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης οι παράγοντες αυτοί προσδιορίζουν επίσης τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.


Για την Περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης πατήστε εδώ


Για τον Πρόλογο του Προέδρου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλου πατήστε εδώ