ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ – Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και την Εργασία.

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ – Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και την Εργασία.

 

 
Η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση που το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ δημοσιεύει, θα εκπονηθεί φέτος σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Ε.Σ.Α.μεΑ.. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή θα είναι αφιερωμένη στην ειδική αγωγή και την εκπαίδευση και θα παρουσιαστεί στις 15 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

 

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ενημερώσει με εγκύκλιό του πανελλαδικά όλες τις σχολικές μονάδες, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 

Δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο.