Μέρος Γ’ της Ετήσιας  Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017-18

Μέρος Γ’ της Ετήσιας  Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017-18

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το Μέρος Γ’ της Ετήσιας  Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2017-18 που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και έχει ως θέμα: «Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση – Πρακτικά ημερίδας 27/11/20018».

 

Στον τελευταίο αυτό τόμο της Ετήσιας Έκθεσης για την εκπαίδευση 2017-2018 για την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση δημοσιοποιούνται τα πλήρη πρακτικά (εισηγήσεις και διαφάνειες αναφοράς, τοποθετήσεις και παρεμβάσεις) της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα SILK του Πολυχώρου Πολιτισμού ΑΘΗΝΑΪΣ, με αφορμή την παρουσίαση από το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ των στατιστικών μεγεθών για την ελληνική  Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση την περίοδο 2007-2016. Στην ημερίδα κλήθηκαν και εισηγήθηκαν 20 εκπρόσωποι φορέων, ερευνητές  και  ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό και δήλωσαν συμμετοχή 204 μετέχοντες στην πλειονότητά τους εκπαιδευτικοί της ΕΑΕ.

 

Για το Μέρος Γ της Ετήσιας Έκθεσης για την εκπαίδευση 2017-18 (e-book σε PDF) πατήστε εδώ