Νέα έκδοση-μελέτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση & Απασχόληση – Εμπειρική και συγκριτική διερεύνηση των όρων μετάβασης αποφοίτων ΙΕΚ στην απασχόληση: Προκλήσεις και στρατηγικά διακυβεύματα»

Νέα έκδοση-μελέτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση & Απασχόληση – Εμπειρική και συγκριτική διερεύνηση των όρων μετάβασης αποφοίτων ΙΕΚ στην απασχόληση: Προκλήσεις και στρατηγικά διακυβεύματα»

 

Το 2012 το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο «Η μετάβαση των αποφοίτων της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης στη σφαίρα της απασχόλησης», εκδίδοντας στη συνέχεια τον τόμο «Κατάρτιση, απασχόληση, εκπαιδευτική πολιτική», με σκοπό την πληρέστερη παρουσίαση και επεξεργασία των εμπειρικών δεδομένων της προαναφερθείσας έρευνας. Η έρευνα του 2012, ειδικότερα, αφορούσε αποφοίτους αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (2008-2009), επιχειρώντας να αποτυπώσει τις κυρίαρχες τάσεις, τους όρους και τις συνθήκες μετάβασης προς τη σφαίρα της απασχόλησης.

 

Από τότε μέχρι σήμερα μεσολάβησε μια εξαιρετικά επίπονη περίοδος οικονομικής κρίσης, ύφεσης και εφαρμογής σκληρών μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, με συνέπεια μια σειρά εξαιρετικά δυσμενών επιπτώσεων ιδίως για τους κοινωνικά ευπαθείς, τους ανέργους, τους νέους κ.ά.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2020 το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ αποφάσισε τη συνέχιση του ερευνητικού εγχειρήματος του 2012, επικαιροποιώντας μια σειρά στοιχείων και μεγεθών, αναδεικνύοντας συγκριτικές αναφορές και εστιάζοντας στις βασικές προκλήσεις ενός πεδίου το οποίο, όπως αποδεικνύουν και τα νέα δεδομένα, εμφανίζεται ανθεκτικό και, παρά τις δομικές ανεπάρκειες, πολλά υποσχόμενο. Τα νέα ερευνητικά δεδομένα για τη μετάβαση των αποφοίτων των ΙΕΚ στην απασχόληση, τα παρουσίασε το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην Αθήνα στις 27 Νοεμβρίου 2020, ενώ με το νέο αυτό τόμο που τιτλοφορείται «Επαγγελματική Κατάρτιση & Απασχόληση – Εμπειρική και συγκριτική διερεύνηση των όρων μετάβασης αποφοίτων ΙΕΚ στην απασχόληση: Προκλήσεις και στρατηγικά διακυβεύματα» επιδιώκει τη συνολική και όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή τους, ευελπιστώντας να συμβάλει στον δημόσιο, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό διάλογο για τα θέματα κατάρτισης και απασχόλησης – με έναν βασικό προσανατολισμό: την υπεράσπιση και ενδυνάμωση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης σε όλες τις εκδοχές τους.

 

Ο τόμος δομείται σε τρία μέρη: Το πρώτο αφορά το θεωρητικό σκέλος, που περιλαμβάνει εννοιολογικά ζητήματα γύρω από τη διά βίου μάθηση, την εκπαίδευση ενηλίκων και το πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί το θεσμικό πλαίσιο και τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην ποσοτική έρευνα, που θεμελιώνεται σε ερωτηματολόγια προς αποφοίτους δημόσιων ΙΕΚ την περίοδο 2017-2018, ενώ στα περισσότερα διαγράμματα εμφανίζονται και τα συγκριτικά ποσοστά με τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη το 2012, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στο ποιοτικό σκέλος της έρευνας και περιλαμβάνει την επεξεργασία των ευρημάτων που προέκυψαν από μια online ομαδική συζήτηση με αποφοίτους δημόσιων ΙΕΚ δημοφιλών αντικειμένων (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας) και πέντε εις βάθος ατομικές συνεντεύξεις μέσω τηλεφώνου (tele-depth) με στελέχη ΙΕΚ. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει τα βασικά συμπεράσματα, τη γενικότερη συζήτηση, τις προκλήσεις αλλά και τις προεκτάσεις προς μια ευρύτερη προσέγγιση στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής.

 

Για να κατεβάσετε τον τόμο πατήστε εδώ