Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων στο νέο-αναδιαρθρωμένο Πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ (2019-2021)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων στο νέο-αναδιαρθρωμένο Πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ (2019-2021)

 

To ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του προγράμματος σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας για την περίοδο 2019-2021, προσφέρει ένα ανανεωμένο και ιδιαίτερα περιεκτικό πρόγραμμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 450 ωρών με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών του συνδικαλιστικού κινήματος.

 

Το πρόγραμμα της Ανώτερης Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης (Ακαδημία της Εργασίας της ΓΣΕΕ) απευθύνεται γενικά σε εκπροσώπους εργαζομένων με ενεργή δράση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα καθώς και στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. – Συγκεκριμένα θα επιμορφωθούν συνολικά 25 άτομα από όλη τη χώρα.

 

 κριτήρια συμμετοχής καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ακαδημία της Εργασίας της ΓΣΕΕ» αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Η διαδικασία υποβολής  των αιτήσεων αρχίζει από την 14η  Μάϊου 2019 έως και την 31η  Μάϊου 2019. – Να διευκρινιστεί πως όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2018, δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα αίτηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την κ. Βίκυ Κουλουρά στο τηλ.: 210-52 18 752, ώρες 10:00 – 16:00.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑτΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑτΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑτΕ