Συνάντηση εργασίας μεταξύ της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ και της Ακαδημίας της Εργασίας των Γερμανικών Συνδικάτων (DGB)

Συνάντηση εργασίας μεταξύ της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ και της Ακαδημίας της Εργασίας των Γερμανικών Συνδικάτων (DGB)

Την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στις δομές του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ συνάντηση εργασίας μεταξύ της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ και της Ακαδημίας της Εργασίας των Γερμανικών Συνδικάτων (DGB) στο πλαίσιο από κοινού πρωτοβουλίας των δύο μερών για ανταλλαγή απόψεων – καλών πρακτικών και συνεργασία για κοινές και στοχευμένες δράσεις προς όφελος των εργαζομένων και των ανέργων.

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης κινήθηκε σε δύο κεντρικούς άξονες· ο πρώτος αφορούσε την παρουσίαση της δομής, της λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών των δύο σχολών με έμφαση στις συγκλίσεις, αποκλίσεις και τις εκατέρωθεν βέλτιστες πρακτικές που έχουν ως στόχο τους την ενίσχυση και ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ικανότητας και ισχύος των μελών και στελεχών του συνδικαλιστικού κινήματος. Ειδικότερα, τα στελέχη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ προχώρησαν σε συνολική παρουσίαση του 4βάθμιου μοντέλου Συστημικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ (Εισαγωγική βαθμίδα, Βασική-ενδιάμεση βαθμίδα, Ανώτερη βαθμίδα / Ακαδημία της Εργασίας, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών-Συμβούλων) καθώς και των σημαντικών παρεμβάσεων του φορέα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης εν γένει αλλά και στα πεδία της πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού και της διερεύνησης των βασικών μεγεθών και δεικτών της ελληνικής εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

Ο δεύτερος άξονας της συζήτησης επικεντρώθηκε στην αποτίμηση της υφιστάμενης εργασιακής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης τόσο στην Ελλάδα της κρίσης όσο και στη Γερμανία και ευρύτερα στη σημερινή Ευρώπη των “δύο ή και περισσότερων ταχυτήτων”. Και από τις δύο πλευρές υπήρξε κοινός τόπος ότι είναι παραπάνω από επιβεβλημένη η ανάγκη περαιτέρω ενεργοποίησης και εντατικοποίησης της δράσης των συνδικάτων απέναντι σε ακολουθούμενες πολιτικές που στοχοποιούν τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα και επιβάλλουν “ξαφνικό θάνατο” σε εργασιακά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με αιματηρούς αγώνες. Κοινή επίσης ήταν η θλιβερή διαπίστωση ότι το “παράδειγμα” της Ελλάδας αποτελεί και θα αποτελέσει στο μέλλον οδηγό –είτε συνολικά είτε αποσπασματικά– και για άλλα αδύναμα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Μετά το πέρας της συνάντησης στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, τα στελέχη και οι σπουδαστές της Ακαδημίας της Εργασίας των Γερμανικών Συνδικάτων (DGB) συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος τους ενημέρωσε για τα βασικά σημεία των δυσμενών μεταρρυθμίσεων των τελευταίων χρόνων στη χώρας μας σε ό,τι αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις εργασιακές σχέσεις εν γένει αλλά και την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια σύμφωνα με τις επιταγές των ακολουθούμενων πολιτικών λιτότητας που έχουν επιβληθεί στην ελληνική κοινωνία μέσω των μνημονίων. Σε αυτές τις συνθήκες, τόνισε ο κ. Παναγόπουλος, η ΓΣΕΕ μάχεται με όλες της τις δυνάμεις σε έναν άνισο αγώνα με συμμάχους της τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, ενώ διαμέσου των υποστηρικτικών της φορέων ΚΑΝΕΠ και ΙΝΕ υλοποιεί μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών και ερευνητικών παρεμβάσεων με στόχο την οχύρωση του εργατικού δυναμικού της χώρας απέναντι στην εργασιακή, οικονομική και κοινωνική επισφάλεια που βιώνει.

Η συνάντηση στη ΓΣΕΕ συνεχίστηκε με την παρουσίαση, από έγκριτους πανεπιστημιακούς δασκάλους – καθηγητές στην Ακαδημία της Εργασίας της ΓΣΕΕ, των βασικών όψεων και διαστάσεων της κρίσης στην Ελλάδα όπου με στατιστικά στοιχεία και ερευνητικά δεδομένα αποτυπώθηκαν οι πολυεπίπεδες “πληγές” της ελληνικής κοινωνίας και του κόσμου της εργασίας κατά την περίοδο αυτή.

Στο τέλος της συνάντησης οι σπουδαστές της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ και της Ακαδημίας της Εργασίας των Γερμανικών Συνδικάτων (DGB) είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την εμπειρία από τη φοίτησή τους σε αυτές αλλά και για επιμέρους πτυχές της εργασιακής και κοινωνικής πραγματικότητας που βιώνουν στις χώρες τους. Τα στελέχη των δύο σχολών, από την πλευρά τους, συμφώνησαν ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για το ξεκίνημα μιας στενής και δυναμικής τους συνεργασίας στο άμεσο μέλλον όπως οι συνθήκες το επιτάσσουν.