Συνεργασία ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Παν/μίου Πελοποννήσου: Ένα καινοτόμο εγχείρημα με κοινωνικό πρόσημο (Άρθρο του Χρ. Γούλα, Δ/ντή ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στην εφημερίδα «Η Αυγή»)

Συνεργασία ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Παν/μίου Πελοποννήσου: Ένα καινοτόμο εγχείρημα με κοινωνικό πρόσημο (Άρθρο του Χρ. Γούλα, Δ/ντή ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στην εφημερίδα «Η Αυγή»)

 

Σε συνέχεια της υπογραφής συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Αυγή» της 27/3/2019 άρθρο του Χρήστου Γούλα (Διευθυντή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) αναφορικά με το καινοτόμο αυτό εγχείρημα το οποίο δομείται σε τέσσερα επίπεδα: 1. τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος με επίκεντρο τη διασύνδεση εκπαίδευσης-απασχόλησης, 2. τη διοργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης με θεματικές στο πεδίο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, 3. την έκδοση επιστημονικών κειμένων πολιτικής (policy papers) στα αντίστοιχα πεδία και 4. ο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Είναι αυτονόητο ότι το κάθε μέρος της εν λόγω συνεργασίας θα ενεργήσει σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει, τον προσανατολισμό και την ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία του στην κατεύθυνση στήριξης και προώθησης του ρόλου που το δημόσιο Πανεπιστήμιο οφείλει να διαδραματίσει σε μια περίοδο που οι δημόσιες πολιτικές αμφισβητούνται και υπονομεύονται διεθνώς στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το άρθρο του Χρ. Γούλα, το οποίο έρχεται να προστεθεί στις υπόλοιπες ενέργειες διάχυσης που έχουν λάβει χώρα για την εν λόγω συνεργασία με σκοπό την ανάδειξη του δημόσιου, διαφανούς, καινοτόμου και με κοινωνικό πρόσημο χαρακτήρα της.