Πρόσκληση συμμετοχής στο Καταληκτικό Συνέδριο του διακρατικού προγράμματος ESTEEM

Πρόσκληση συμμετοχής στο Καταληκτικό Συνέδριο του διακρατικού προγράμματος ESTEEM

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, σας προσκαλεί στο Καταληκτικό Συνέδριο του διακρατικού έργου “ESTEEM – Enhancing Social sciences graduates Transversal Entrepreneurial and EΜployment skills” (Ενίσχυση των Οριζόντιων Επιχειρηματικών και Εργασιακών δεξιοτήτων των αποφοίτων Κοινωνικών Επιστημών) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα).

 
Tο ESTEEM αποτελεί ένα ολιστικό όσο και ευέλικτο πρόγραμμα κατάρτισης που απευθύνθηκε σε αποφοίτους Κοινωνικών Επιστημών σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία αποσκοπώντας στην ανάπτυξη των εγκάρσιων και επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων (δεξιότητες σταδιοδρομίας) και κατ’ επέκταση στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), τα βιωματικά εργαστήρια (experiential workshops) και τη μάθηση στην εργασία (work-based learning) με την πραγματοποίηση απομακρυσμένης πρακτικής άσκησης με παράλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση (remote internship/mentorship).

 
Οι βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου θα είναι τρεις: α) οι οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) στις κοινωνικές επιστήμες, β) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ESTEEM και γ) οι οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) στον εργασιακό χώρο.

 
Μετά το πέρας του συνεδρίου θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και θα διανεμηθούν στους εκπαιδευόμενους του ESTEEM οι βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

 
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα! (Παρακαλούμε θερμά όπως επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο a.ventouri@kanep-gsee.gr έως και την Τρίτη 27/11)
 

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ESTEEM μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://esteem4skills.eu/

* Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα ληφθούν φωτογραφίες στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του προγράμματος