Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ συνεχίζει τις παρεμβάσεις του στο χώρο της εκπαίδευσης με την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος: «Επαγγελματική Εκπαίδευση – Κατάρτιση & Μαθητεία

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ συνεχίζει τις παρεμβάσεις του στο χώρο της εκπαίδευσης με την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος: «Επαγγελματική Εκπαίδευση – Κατάρτιση & Μαθητεία

 

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, έχοντας ως στρατηγική επιλογή την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και τη δημιουργία μαθησιακής κουλτούρας εντός των χώρων εργασίας, την λειτουργική διασύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την απασχόληση καθώς και την προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των εργαζομένων και ειδικότερα των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών, ξεκίνησε την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2019  την υλοποίηση του πρώτου πιλοτικού επιμορφωτικού σεμιναρίου στα πλαίσια του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο: «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία».

 

Με δεδομένη την εξέλιξη του θεσμού της μαθητείας τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα επιμόρφωσης επιδιώκει την αξιοποίηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών στο πεδίο, την διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων μαθητείας, την ισχυροποίηση του πλαισίου διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων στους χώρους εργασίας και τη βέλτιστη σύνδεση του υποσυστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης & Μαθητείας με την αγορά εργασίας. Η σαφής καινοτομία του Προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι απευθύνεται στο σύνολο των εμπλεκομένων στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στην Ελλάδα (εκπαιδευτικοί ΕΠΑ.Λ.,  Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας & ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Εκπαιδευτές Σ.Ε.Κ./Ι.Ε.Κ. και  Ενδοεπιχειρησιακοί Εκπαιδευτές) αποσκοπώντας, μεταξύ άλλων, μέσω της κοινής εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην ζύμωση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, στην αξιοποίηση καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών στο θεσμό της μαθητείας στην χώρα.

 

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  δομείται στις Θεματικές Ενότητες: α) Η μαθητεία στην Ελλάδα, β) Η Ευρωπαϊκή εμπειρία, γ) Βασικοί συντελεστές στη μαθητεία, δ) Ειδικοί εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, δ) Κεντρικοί προβληματισμοί: Τάσεις – Προοπτικές και είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών, εκ των οποίων οι 30 υλοποιούνται δια ζώσης, με την χρήση πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος και περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της μαθητείας, ενώ οι υπόλοιπες 10 ώρες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω της Πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης που σχεδίασε ειδικά για το εν λόγω πρόγραμμα το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.

Η δράση συνολικά περιλαμβάνει την υλοποίηση περίπου 20 σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα με το πρώτο πιλοτικό τμήμα να υλοποιείται ήδη στις εγκαταστάσεις του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με την συμμετοχή 25 ωφελούμενων. Σημειώνεται πως η υλοποίηση του κύριου όγκου των επιμορφωτικών δράσεων θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2019, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τις αξιολογήσεις και την ανατροφοδότηση που θα προκύψει από το πιλοτικό τμήμα, ενώ οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων έχουν ξεπεράσει ήδη τις 550.